Láska a Čtyřlístek

A nyní již můžeme přejít k tématu, na které jistě netrpělivě čekáte. Otázka citového soužití Čtyřlístku zaměstnávala mnohé, ale jen nemnozí k ní přistupovali s dostatečnou objektivitou a se zájmem striktně diktovaným snahou odhalit objektivní fakta. Ptejme se tedy konečně bez lišáckého pomrkávání a dvojsmyslného pomlaskávání, sine ira et studio:

Co se děje za okny domku Třeskoprsky č. p. 7 v noci?
Jaký je skutečný intimní život Čtyřlístku?

Výchozím studijním materiálem bylo prvních 110 čísel Čtyřlístku, která je možné bez dalších omezení brát jako věrohodný a dostatečně rozsáhlý zdroj informací o každodenním životě v Třeskoprskách (jen pro představu: 110 čísel, to je více jak 880 kreslených stran a tedy, při průměru osmi obrázků na stránku, zhruba 7040 obrázků).

Co se z tohoto množství dovídáme o citech? Žalostně málo. Posuďte sami: Dvakrát položil Myšpulín ruku na rameno Pinďovi, dvakrát Pinďa objal Bobíka, jednou Fifinka Pinďu, jednou spolu leží Myšpulín s Fifinkou na jedné dece, jednou tak činí Pinďa s Bobíkem, jednou Fifinka s Pinďou. A to je v podstatě celé. Navíc nic, co by překročilo rámec běžných společenských konvencí. Vycházíme-li z předpokladu, že se v případě Čtyřlístku jedná o duševně i fyzicky zdravé jedince a tedy, že nějaký intimní život mají, je až zarážející, jak důsledně v tomto bodě autoři mlčí. Čili pro další práci nám nezbývá nic jiného, než hledat indicie nepřímé a obrazně řečeno číst mezi řádky nebo snad přesněji mezi obrázky.